Sint Maarten! Sint Maarten!

Ieder jaar wordt er in Nederland op 11 november Sint Maarten gevierd. Deze feestdag staat vooral bekend om de vele kinderen die langs de deuren gaan met lampionnetjes. Het is traditie dat de kinderen zelf een lampion maken van papier, karton, een uitgeholde suikerbiet of een pompoen met hierin een kaarsje. De kinderen gaan 's avonds met hun zelfgemaakte lampionnen in optocht langs huizen. Aan de deuren zingen ze een aantal liedjes en in ruil hiervoor krijgen ze een traktatie wat meestal bestaat uit wat snoep of mandarijntjes.


Sint Maarten is een christelijke feestdag dat gebaseerd is op de heilige Sint-Martinus. De legende luidt dat Sint Martinus door de keizer tot ridder werd geslagen en op een hele koude in de winter zag Sint Martinus een arme man zonder jas in de sneeuw zitten. Hij stapte van zijn paard af en sneed met zijn zwaar zijn eigen mantel doormidden en gaf de arme man de helft van zijn mantel tegen de kou. Sint Martinus was de beschermheilige van reizigers en rondtrekkende kooplui. Het Vaticaan verklaarde Sint Martinus in 650 heilig. Sint Martinus stierf op 11 november 397. Op zijn sterfdag kregen kinderen vrij van school en was het gebruikelijk de kinderen te trakteren met lekkernijen. In Nederland wordt Sint-Maarten gevierd door kleine kinderen met lampionnen en de oudere kinderen zijn verkleed en/of gemaskerd. Dit lijkt heel veel op het vieren van Halloween.


Tegenwoordig wordt Sint-Maarten niet meer in heel Nederland gevierd. Het Sint-Maarten feest wordt merendeels in Limburg, Noord-Holland en Groningen gevierd. In Noord-Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland wordt Sint-Maarten ook gevierd. Men eet op deze dag traditioneel gans. Deze traditie komt voort uit de legende dat Sint-Martinus te bescheiden was om zich tot bisschop te laten wijden en zich daarom verstopte. Hij werd echter verraden door ganzen. De ganzen werden daarom gevangen en opgegeten.  Lees ook