Notenallergie

  1. De reactie door  voedselallergie
  2. De pinda-allergie
  3. De notenallergie
  4. De pinda en de notenallergie
  5. Lees ook

Een allergie is een overgevoeligheidsreactie van het lichaam op een bepaalde stof. Sommige mensen krijgen een overgevoeligheidsreactie na het eten van bepaalde voeding. Een notenallergie is een redelijk veel voorkomende en meestal zeer ernstige allergie voor nootvruchten. Alleen al door aanraking kan een ernstige reactie ontstaan.  Er worden veel producten gemaakt in fabrieken waar ook noten verwerkt worden. Tegenwoordig dient op de verpakking van producten aangegeven te worden dat zij sporen van noten kunnen bevatten of dat zij verwerkt zijn in een fabriek waar ook noten verwerkt worden. Deze producten zijn niet geschikt voor mensen met een notenallergie.


De reactie door  voedselallergie

De klachten, veroorzaakt door voedselallergie kunnen worden ingedeeld naar de mate van uitgebreidheid en ernst. Er kan sprake zijn van een plaatselijke reactie daar waar het voedingsmiddel in contact is gekomen met het lichaam (huid of mond). Vooral bij een notenallergie ontstaat er een zogenaamd oraal allergiesyndroom, waarbij jeukklachten in de mond of keelholte ontstaan. Soms beperken de overgevoeligheidsverschijnselen niet alleen tot het contact met het voedingsmiddel. Dit wordt een anafylactische reactie genoemd. Een dergelijke reactie gaat gepaard met het plotselinge en snelle ontstaan van klachten in meerdere organen en de noodzaak tot een snelle behandeling vanwege het vaak ernstige verloop. Het is als het ware een acute en levensbedreigende overgevoeligheidsreactie.


De pinda-allergie

De pinda-allergie is de meest voorkomende oorzaak van een voedselanafylactische reactie. Bij voedselallergische reacties met een dodelijke afloop is de pinda zelfs het meest frequente voedselallergeen. In een Amerikaanse studie werd geschat dat 0,7% van de wereldbevolking een pinda-allergie heeft. Er zijn aanwijzingen voor een verdere toename van pinda-allergie onder de bevolking. Een pinda-allergie kan mild en plaatselijk zijn en betekent niet per definitie een ernstige levensbedreigende reactie. Je herkent een allergische reactie aan een onbestemd doemgevoel en een huidreactie in de vorm van galbulten, roodheid, jeuk en zwellingen. Vaak gaan deze gepaard met buikpijn, braken en diarree. Het wordt levensbedreigend als er sprake is van een reactie op de luchtwegen (astma) en tong en keelzwellingen en een reactie van het hart of vaatstelsel (shock). Sinds 1982 zijn er publicaties verschenen over bijna fatale reacties veroorzaakt door pinda-allergie.


De notenallergie

Een noot, zoals bijvoorbeeld de amandel, kan ook allergische reacties veroorzaken. De symptomen zijn ongeveer hetzelfde als bij de pinda-allergie. Het heeft vooral te maken met de eiwitsoort die in de noten zit. De ernst van de reactie hangt ook van dit eiwit af. Je kunt de notenallergie in verschillende types onderscheiden. Er kan sprake zijn van een amandelallergie voor berkstuifmeel. Bij deze mensen is de allergie het gevolg van kruisreactiviteit tussen stuifmeelallergenen en gelijkwaardige proteïnen in plantaardig voedsel. Over het algemeen is de allergische reactie in dit geval mild te noemen en kan de reactie alleen ontstaan bij het innemen van de noot. De allergenen zijn vaak uitgeschakeld wanneer de noten verhit zijn geweest. Bij een allergie voor boomnoten blijven de allergie veroorzakende proteïnen intact ondanks verhitting en bijvoorbeeld spijsvertering in de maag. Patiënten kunnen ernstige reacties krijgen. Men dient uit te kijken voor producten waar noten of amandelen in verwerkt kunnen zijn zoals amandelspijs of marsepein.

De pinda en de notenallergie

De pinda is een peulvrucht en lid van de vlinderbloemfamilie en hij is niet verwant aan andere noten. Patiënten met een pinda-allergie hoeven niet voor andere noten allergisch te zijn. Anderzijds hoeven patiënten met een notenallergie niet allergisch voor pinda’s te zijn.  Een allergie voor pinda’s of noten gaat helaas zelden over.


Lees ook