Hygiëne en koken

  1. Lichaamshygiëne
  2. Het etiket
  3. Keukengerei
  4. Lees ook

Veiligheid van voedsel heeft niet alleen te maken met de stoffen die verwerkt worden in voedsel. Het gevaar komt namelijk lang niet altijd vanuit het voedsel zelf. Je kunt ten eerste ervoor zorgen dat je goed oplet op wat je in huis haalt. Tegenwoordig haal je van de verpakking veel informatie of het product stoffen bevat die (voor jou) schadelijk zijn. Belangrijk is het juiste bewaren van de levensmiddelen en van niet te onderschatten belang is de hygiëne in de keuken. Dit betekent niet alleen een schone keuken. Voedsel dient ook zo hygiënisch mogelijk bereid te worden. Restjes moeten op de juiste manier bewaard worden. De eerste oorzaak van voedselvergiftiging blijkt nog altijd het gebrek aan hygiëne in huis te zijn, vooral in de keuken.


Lichaamshygiëne

De basisregels voor hygiëne naleven kan een behoorlijke daling opleveren van gevallen van voedselinfecties, veroorzaakt door salmonella, camphylobacter en het norovirus.  Hier hoort ook de lichaamshygiëne bij.  Veel mensen wassen hun handen niet altijd even grondig en daarom ook niet effectief. Handen moeten telkens worden gewassen na ieder toiletbezoek, als het eten bereid gaat worden, voordat men aan tafel gaat (thuis, maar ook als u buitenshuis eet) en zeker wanneer de handen met een verdacht voorwerp in aanraking zijn geweest. Handen moeten ook gewassen worden voor en nadat de baby is verschoond, bij in en uitnemen van contactlenzen, na het ontsmetten van een wond, kortom, iedere keer als u uw handen ergens voor hebt gebruikt waardoor het in aanraking is gekomen met andere stoffen. Vergeet bij het wassen van de handen je nagels niet en gebruik water en zeep.


Het etiket

Voedingsmiddelen kun je niet te lang laten liggen. Ze trekken ziekteverwekkers aan. Kijk altijd naar de houdbaarheidsdatum van het product. De fabrikant garandeert dat het product tot deze datum van goede kwaliteit is. Een houdbaarheidsdatum geldt niet voor producten die aangebroken zijn. Volg de aanwijzingen op die op de verpakking staan voor wat betreft het bewaren ervan, zoals bijvoorbeeld koel en donker bewaren. De voorschriften helpen bij het veilig klaarmaken van het product. Hygiëne betekent ook dat je de (temperatuur van de) koelkast in de gaten moet houden. Zet in de koelkast de oudste producten vooraan. Zorg ervoor dat de producten die je koopt zich bevinden  in een schone, onbeschadigde verpakking, zodat bijvoorbeeld vleesvocht niet op andere waren kan lekken.  Bereid en onbereid voedsel moet altijd gescheiden blijven. Sluit geopende verpakkingen goed af. Snij geen rauw en bereid vlees op dezelfde plank en was groente en fruit goed.


Keukengerei

De keuken is een geliefde huisvesting voor tal van bacteriën. Daarom moet je het keukengerei dat gebruikt wordt voor het klaarmaken van vlees, vis, kip en eieren altijd met heet sop afwassen en vervolgens goed afdrogen. Bij het bereiden van de maaltijd kun je maar beter sieraden afdoen. Ruim het afval na het koken direct op. Gebruik dagelijks een schone doek voor het aanrecht.  De vaatdoek eis en grote bron van voedselinfecties. Er kunnen miljoenen bacteriën op een vaatdoek voorkomen. Voor een goede hygiëne is het daarom belangrijk om iedere dag een schoon vaatdoekje te pakken en het gebruikte vaatdoekje in de wasmachine te wassen op ten minste 60 graden. Verder is het raadzaam om het vaatdoekje alleen te gebruiken voor aanrecht en tafel.


Lees ook