E123

Amarant (azorubin S, acid red 27 en C.I. 16185)

Over E123 / Amarant (azorubin S, acid red 27 en C.I. 16185)

Amarant is een synthetische, paars-rode azokleurstof. De kleurstof wordt tegenwoordig voornamelijk synthetisch aangemaakt, hoewel hij kan worden gewonnen uit de bloemen van de Amarant plant. E123 wordt veel gebruikt voor het kleuren van (aperitief)wijnen en sterke dranken. Er is studie gedaan naar het verband tussen het voorkomen van tumoren en amarant in ratten. Hoewel geen bewijs is geleverd voor een dergelijk verband bij mensen, is het additief in sommige landen verboden of de hoeveelheid beperkt.

Allergieinformatie over E123

In de Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-Unie is de verbinding voor het maken van E123 verboden. Men vermoedt dat Amarant allergie, huidreacties en astma kan veroorzaken. Azokleurstoffen zouden daarbij hyperactiviteit bij kinderen teweeg brengen.

Wij hebben nog veel meer informatie over E nummers! Meer E-nummers